• Thiết kế website Trang chủ
 • »
 • Đăng ký hosting
 • Dịch vụ Linux Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao

  CƠ BẢN

  • Dung lượng 1 GB
  • Băng thông 25 GB
  • Địa chỉ Email 5
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 1
  • Sub domain 3
  • Addon Domain 0
  53.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  CÁ NHÂN

  • Dung lượng 2GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 3
  • Sub domain Unlimited
  • Addon Domain 1
  72.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  BÁN CHUYÊN NGHIỆP

  • Dung lượng 3GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 5
  • Sub domain Unlimited
  • Addon Domain 1
  115.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  CHUYÊN NGHIỆP

  • Dung lượng 4GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 7
  • Sub domain Unlimited
  • Addon Domain 3
  159.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  DOANH NGHIỆP

  • Dung lượng 6GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 9
  • Sub domain Unlimited
  • Addon Domain 5
  318.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Dung lượng 8GB
  • Băng thông Unlimited
  • Địa chỉ Email Unlimited
  • Tài khoản FTP Unlimited
  • My SQL 15
  • Sub domain Unlimited
  • Addon Domain 10
  450.000 đtháng
  • Giảm 10% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm