• Thiết kế website Trang chủ
 • »
 • Đăng ký tên miền
 • Nhập tên miền

  Phần mở rộng

 • .vn
 • .com
 • .net
 • .com.vn
 • .org
 • .org.vn
 • .net.vn
 • .edu.vn
 • .info
 • .info.vn
 • .biz
 • .biz.vn
 • .vn
 • .com.vn
 • .net.vn
 • .edu.vn
 • .ac.vn
 • .biz.vn
 • .gov.vn
 • .health.vn
 • .info.vn
 • .int.vn
 • .name.vn
 • .org.vn
 • .pro.vn
 • .com
 • .net
 • .org
 • .biz
 • .info
 • .us
 • .asia
 • .eu
 • .me
 • .mobi
 • .xxx
 • .ws
 • .co
 • .com.co
 • .net.co
 • .nom.co
 • Bảng giá tên miền tham khảo
  Loại tên miền Phí khởi tạo Phí duy trì
  TÊN MIỀN VIỆT NAM
  .vn 280,000 VNĐ 470,000 VNĐ/năm
  .com.vn 290,000 VNĐ 340,000 VNĐ/năm
  .net.vn 290,000 VNĐ 340,000 VNĐ/năm
  .biz.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .edu.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .gov.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .org.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .ac.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .pro.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .health.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .int.vn 200,000 VNĐ 200,000 VNĐ/năm
  .name.vn 30,000 VNĐ 45,000 VNĐ/năm
  * Chi phí thay đổi DNS Miễn phí 180.000 VNĐ/lần
  TÊN MIỀN QUỐC TẾ
  .com Miễn phí 299,000 VNĐ/năm
  .net Miễn phí 299,000 VNĐ/năm
  .org Miễn phí 300,000 VNĐ/năm
  .biz Miễn phí 294,000 VNĐ/năm
  .info Miễn phí 300,000 VNĐ/năm
  .me Miễn phí 610,000 VNĐ/năm
  .mobi Miễn phí 475,000 VNĐ/năm
  .eu Miễn phí 278,000 VNĐ/năm
  .ws Miễn phí 700,000 VNĐ/năm
  .co Miễn phí 735,000 VNĐ/năm
  .com.co Miễn phí 475,000 VNĐ/năm
  .net.co Miễn phí 475,000 VNĐ/năm
  .nom.co Miễn phí 475,000 VNĐ/năm
  .xxx Miễn phí 2,622,000 VNĐ/năm