Đăng ký tên miền ngay

để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet

w w w.

Bảng giá tên miền

Tên miền Việt NamTên miền Việt Nam Đăng ký mới Gia hạn Chuyển tên miền về LT
.vn 770,000 đ 490,000 đ 490,000 đ
.com.vn 670,000 đ 385,000 đ 385,000 đ
.net.vn 670,000 đ 385,000 đ 385,000 đ
.biz.vn 670,000 đ 385,000 đ 385,000 đ
.org.vn 490,000 đ 275,000 đ 275,000 đ
.gov.vn 490,000 đ 275,000 đ 275,000 đ
.edu.vn 490,000 đ 275,000 đ 275,000 đ
.int.vn 490,000 đ 275,000 đ 275,000 đ
.ac.vn 490,000 đ 275,000 đ 275,000 đ
.name.vn 88,000 đ 60,000 đ 60,000 đ
Đăng ký Gia hạn Chuyển về
Tên miền Quốc TếTên miền Quốc Tế Đăng ký mới Gia hạn Chuyển tên miền về LT
.com 330,000 đ 330,000 đ 330,000 đ
.net 350,000 đ 350,000 đ 350,000 đ
.org 370,000 đ 370,000 đ 370,000 đ
.info 370,000 đ250,000 đ 370,000 đ 370,000 đ
.top 249,000 đ50,000 đ 249,000 đ 249,000 đ
.xyz 271,000 đ271,000 đ 271,000 đ 271,000 đ
.asia 316,000 đ 316,000 đ 316,000 đ
.site 588,000 đ 588,000 đ 588,000 đ
.online 735,000 đ 735,000 đ 735,000 đ
.store 735,000 đ 735,000 đ 735,000 đ
.click 226,000 đ 226,000 đ 226,000 đ
.vip 373,000 đ 373,000 đ 373,000 đ
.biz 371,000 đ 371,000 đ 371,000 đ
.mobi 495,000 đ 495,000 đ 495,000 đ
Đăng ký Gia hạn Chuyển về
Nguyên tắc đăng ký tên miền

Nguyên tắc đăng ký tên miền

  • Đăng ký tên miền được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng đăng ký trước được quyền sử dụng trước
  • Tên miền dễ nhớ, liên quan đến lĩnh vực hoạt động
  • Đặt tên miền ngắn gọn
  • Tên miền dễ đọc và không gây nhầm lẫn, khó viết sai chính tả
  • Đăng ký bao vây để bảo vệ thương hiệu
  • Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng mục tiêu
  • Chủ thể tự chịu trách nhiệm tuân thủ quy định quốc tế & pháp luật nước sở tại
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng chịu trách nhiệm tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí