Cách cấu hình DNS tên miền

Cách trỏ tên miền tới hosting và cách quản lý DNS. Nếu bạn đã mua tên miền tại Long Thịnh, và muốn trỏ domain tới hosting khác.

Bạn hãy làm theo các bước sau:

1. Đăng nhập tên miền vào https://access.dotvndns.vn/ với thông tin đã đăng ký.

+ Cách 1: Trỏ tên miền tới hosting bằng cách sửa nameservers

 • Chọn thay đổi DNS
 • Nhập thông tin DNS
 • Bấm lưu cấu hình để ghi nhận DNS mới
 • Lưu ý, sau khi trỏ tên miền hoặc thay đổi thông tin về DNS, bạn sẽ mất khoảng vài phút đến 24 giờ để thay đổi có hiệu lực do Internet cần thời gian để quảng bá thay đổi của bạn

+ Cách 2: Trỏ domain tới hosting bằng A record

 • Chọn mục cấu hình
 • Nhập thông tin loại record và IP hosting
 • Bấm lưu cấu hình để ghi nhận DNS mới
 • Lưu ý, sau khi trỏ tên miền hoặc thay đổi thông tin về DNS, bạn sẽ mất khoảng 5 phút phút đến 24 giờ để thay đổi có hiệu lực do Internet cần thời gian để quảng bá thay đổi của bạn

+ Ý nghĩa các record

 • Nếu Record Type là: A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 209.85.5.35
 • Nếu Record Type là: CNAME thì Address phải là tên miền , ví dụ: abc.com
 • Nếu Record Type là: NS thì Address phải là tên miền , ví dụ: abc.com
 • Nếu Record Type là: MX thì Host record phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com
 • Nếu Record Type là: URL Redirect/URL Frame thì Address phải là tên, ví dụ: http://www.abc.com
 • Priority chỉ áp dụng cho Type là MX

 

A Record là gì?

A Record (Address Record) là một bản ghi DNS cơ bản nhất. A record được dùng để đối chiếu một địa chỉ IP với tên miền. Nó được sử dụng để trỏ tên miền và tên miền phụ (subdomain) tới một địa chỉ IP khi địa chỉ đó được xác định cụ thể và cố định. A record thường được dùng cho dịch vụ website

MX Record là gì?

MX Record (Mail Exchange Record) là một bản ghi trong DNS Zone xác định mail server nào chịu trách nhiệm nhận email. Ví dụ, nếu bạn đặt MX record của google cho tên miền của bạn, tất cả email gửi tới tên miền đó sẽ được chuyển hướng tới Google servers. MX record thường được dùng cho dịch vụ mail

CNAME là gì?

CNAME (Canonical Name) cho phép tạo tên bí danh (alias) để trỏ vào một tên miền khác. Thường chúng ta sẽ cần tạo CNAM cho www, để cho cả tên miền dạng này, ví dụ như www.thietkewebnhanh.vn, trỏ về đúng vị trí hosting website của thietkewebnhanh.vn. Để cả 2 www.thietkewebnhanh.vn, và thietkewebnhanh.vn hoạt động như một.