Đăng ký tên miền ngay

để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet

w w w.

Hỏi đáp tên miền

Tên miền là gì?

Tên miền là tên được sử dụng để định danh địa chỉ Internet của máy chủ gồm các dãy ký tự cách nhau bằng dấu chấm “.”. Tên miền bao gồm:

a) Tên miền dùng các kí tự dựa trên cơ sở bảng mã ASCII, sau đây gọi là tên miền mã ASCII;

b) Tên miền dùng bảng chữ cái dựa trên cơ sở ngôn ngữ truyền thống của từng quốc gia, sau đây gọi là tên miền đa ngữ (IDN)

Ai có thể đăng ký tên miền?

Tên miền quốc gia có quy định riêng đối với từng quốc gia. Đối với tên miền quốc tế thì không có một hạn chế nào về đối tượng đăng ký tên miền. Tất cả cá nhân, tổ chức, không phân biệt thuộc quốc gia nào đều có thể đăng ký một hoặc nhiều tên miền quốc tế.

Ai quản lý các tên miền?

Tên miền quốc tế và tên miền quốc gia cấp 1 do tổ chức Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) quản lý. Tên miền quốc gia cấp thấp hơn do cơ quan quản lý tên miền của từng nước quản lý. Ở Việt Nam, cơ quan quản lý tên miền quốc gia là VNNIC. Khách hàng đăng ký là người có toàn quyền sở hữu tên miền.

Có bao nhiêu loại tên miền?

Có 2 loại tên miền: tên miền quốc tế và tên miền quốc gia. Tên miền quốc tế là những tên miền có phần đuôi là com, net, org, biz, info. Tên miền quốc gia có phần đuôi là ký hiệu của mỗi quốc gia. Ví dụ: com.vn, edu.vn, net.au, org.cn, com.us ...

Có thể đăng ký tên miền mà không thuê chỗ máy chủ?

Bạn hoàn toàn có thể chỉ đăng ký tên miền trước. Khi website được thiết kế xong, bạn mới cần dịch vụ thuê chỗ máy chủ.

Có thể đăng ký tên miền với thời hạn tối đa bao lâu?

Tên miền quốc tế có thể đăng ký với thời hạn từ 1 đến 10 năm. Khi hết thời hạn đã đăng ký, người chủ sở hữu cần phải duy trì tên miền. Tên miền quốc gia hiện tại không giới hạn số năm đăng ký tối đa.

Sự khác nhau giữa các tên miền Com, Net, Org?

Không có quy định bắt buộc đối với tên miền quốc tế khi sử dụng .Com, .Net, . Org. Thông thường các tên miền .com được dùng cho doanh nghiệp và các tổ chức thương mại. Tên miền .net được dùng cho các công ty cung cấp dich vụ internet. Tên miền .org được dùng cho cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận.

Khi nào có thể sử dụng tên miền đã đăng ký?

Trong vòng 24 đến 48h bạn có thể sử dụng tên miền đã đăng ký. Thậm chí tên miền có thể active ngay lập tức (điều này còn phụ thuộc vào hệ thống tại mỗi thời điểm).

Tên miền con (Sub Domain) là gì?

Khi đăng ký tên miền bạn sẽ được sở hữu tên miền dưới dạng: tencongty.com, vnexpress.net, thietkewebnhanh.vn ... Tên miền con của các tên miền trên có dạng: www.tenban.tencongty.com, mail.vnexpress.net, www.mail.vnexpress.net, support.thietkewebnhanh.vn... Bạn có thể tạo và quản lý các tên miền con khi đăng ký hoặc duy trì tên miền tại Long Thịnh.

Tôi đã đăng ký tên miền tại nhà cung cấp dịch vụ khác, tôi có thể sử dụng dịch vụ Hosting hoặc Server của Long Thịnh không?

Bạn hoàn toàn có thể, chỉ cần email, gọi điện hay fax cho chúng tôi, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chi tiết.

Tên miền quốc gia Việt Nam là gì?

Tên miền quốc gia Việt Nam: là tập hợp tên miền các cấp dưới tên miền quốc gia Việt Nam cấp cao nhất “.vn” (sau đây gọi chung là tên miền “.vn”) và tên miền các cấp dưới tên miền cấp cao nhất khác thuộc quyền quản lý của Việt Nam.

Tên miền “.vn” bao gồm những tên miền nào?

Tên miền “.vn” bao gồm tên miền không dấu và tên miền tiếng Việt:

a) Tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”

b) Tên miền tiếng Việt là tên miền đa ngữ, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt, bảng mã tiếng Việt mở rộng theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dấu “-”, bao gồm tên miền tiếng Việt các cấp dưới tên miền “.vn”.

Tên miền không dấu bao gồm những tên miền nào?

Tên miền không dấu bao gồm:

a) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực;

b) Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính; c) Tên miền không dấu cấp 2 dùng riêng; d) Tên miền không dấu cấp 3 dưới tên miền không dấu cấp 2 dùng chung

Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo lĩnh vực bao gồm những đuôi tên miền nào?

a). COM.VN : Dành cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hoạt động thương mại.

b). BIZ.VN : dành cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại (tương đương với tên miền COM.VN).

c). EDU.VN : Dành cho các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội.

d) .GOV.VN : Dành cho các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương.

đ) . NET.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực thiết lập và cung cấp các dịch vụ trên mạng.

e) . ORG.VN : Dành cho các tổ chức chính trị, xã hội và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực chính trị, xã hội.

f) . INT.VN : Dành cho các tổ chức quốc tế.

g) . AC.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu.

h) .PRO.VN: Dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong những lĩnh vực có tính chuyên ngành cao.

i) . INFO.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phân phối, cung cấp thông tin.

j) .HEALTH.VN : Dành cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực dược, y tế.

k) .NAME.VN: dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân.

l) Những tên miền khác do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.

Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là gì?

Tên miền không dấu cấp 2 dùng chung phân theo địa giới hành chính là tên miền được đặt theo tên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có dấu và được sử dụng chung mà không cấp riêng cho bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào (ví dụ:hanoi.vn, haiphong.vn, …)

Lợi thế khi sử dụng tên miền “.vn”?

- Được pháp luật Việt Nam bảo vệ: Khoản 3, Điều 12 - Luật Công nghệ thông tin quy định: Nghiêm cấm việc giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó.

- Kỹ thuật tin cậy, an toàn: Hệ thống máy chủ tên miền “.vn” (DNS) quốc gia được giám sát 24/24 giờ với hệ thống dự phòng đảm bảo độ tin cậy, vận hành an toàn.

- Truy vấn nhanh chóng: Được quản lý, đảm bảo bởi 07 cụm máy chủ DNS đặt tại các điểm khác nhau trên toàn thế giới giúp cho việc truy vấn tên miền “.vn” được thực hiện nhanh chóng.

- Hạn chế tối đa khi mất liên lạc quốc tế: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam, khi mất liên lạc quốc tế như những trường hợp đứt cáp quang biển thì liên lạc và giao dịch Internet trong nước vẫn không bị ảnh hưởng.

- Được Hệ thống trung chuyển Internet trong nước - VNIX của VNNIC phục vụ: Sử dụng tên miền”.vn”, lưu trữ tại các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam được hệ thống trung chuyển Internet Quốc gia VNIX tự động trung chuyển tất cả lưu lượng Internet trong nước bằng con đường ngắn nhất, nhanh nhất.

- Chăm sóc, hỗ trợ: VNNIC và Nhà Đăng ký Long Thịnh luôn sẵn sàng trợ giúp người đăng ký sử dụng giải quyết các vấn đề kỹ thuật cũng như hành chính liên quan đến tên miền “.vn”.

- Đăng ký thuận tiện: Các chủ thể có nhu cầu đều có thể dễ dàng đăng ký tên miền “.vn” thông qua Nhà đăng ký tên miền ".vn" của VNNIC là Nhà Đăng ký Long Thịnh tại cả 2 miền Bắc, Nam với thủ tục đăng ký tên miền “.vn” đơn giản, nhanh chóng.

Vòng đời của một tên miền “.vn”?

Chú thích:

• Trạng thái tên miền tự do: là trạng thái mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu có thể đăng ký sử dụng tên miền.
• Trạng thái tên miền đã đăng ký: Tên miền đã được đăng ký.
• Gia hạn/Duy trì tên miền: Ngay sau khi đăng ký, tên miền phải được duy trì tối thiểu 1 năm. Khi tên miền hết hạn, chủ thể có 35 ngày để tiếp tục nộp phí gia hạn tên miền.
• Trạng thái tên miền hết hạn: Trong vòng 5 ngày sau khi hết hạn, tên miền vẫn hoạt động bình thường.
• Trạng thái tạm ngừng hoạt động: Từ ngày thứ 6 đến ngày thứ 35 sau khi hết hạn, tên miền trong trạng thái tạm ngừng hoạt động.
• Trạng thái xử lý thu hồi: Sau 35 ngày kể từ ngày hết hạn, tên miền sẽ chuyển sang trạng thái xử lý thu hồi, chủ thể không thể gia hạn tên miền. Tên miền bị thu hồi và đưa về trạng thái tự do để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký sử dụng.

Lựa chọn tên miền có tuân thủ theo nguyên tắc nào không?

Tên miền đăng ký phải tuân thủ theo quy định của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/08/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

- Theo quy định tại Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT, tên miền không dấu là tên miền mã ASCII, trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã ASCII, bao gồm tên miền không dấu các cấp dưới tên miền “.vn”.

- Điều 6 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT và điểm a,b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT về đăng ký tên miền “.vn” quy định như sau:

1. Đăng ký tên miền “.vn” được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử, đăng ký trước được quyền sử dụng trước, ngoại trừ các tên miền thuộc phạm vi ưu tiên bảo vệ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư và các tên miền được dành cho đấu giá theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Không có các cụm từ xâm phạm đến chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia hoặc vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

b) Rõ ràng, nghiêm túc, không gây hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt;

c) Có ít nhất một hoặc một dãy ký tự dưới tên miền cấp cao “.vn”;

d) Được chứa các ký tự từ a đến z; 0 đến 9; các ký tự tiếng Việt trong bảng chữ cái tiếng Việt và tất cả các ký tự được hệ thống máy chủ tên miền trên mạng chấp nhận. Các ký tự này không phân biệt viết hoa hay viết thường; đ) Được chứa dấu gạch nối “-” nhưng không được bắt đầu hoặc kết thúc với ký tự này và không được có hai dấu gạch nối “-” đi liền nhau trong tên miền;

e) Ở mỗi cấp không được nhiều hơn 63 ký tự (đối với tên miền tiếng Việt, số lượng ký tự được tính theo chiều dài sau chuyển đổi thành chuỗi không dấu ASCII);

g) Không vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 23b Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng;

h) Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC). Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Có bí quyết nào để tôi lựa chọn tên miền tốt không?

Việc lựa chọn tên miền tương tự như việc chọn tên thương hiệu của bạn. Tên miền chính là danh tính của bạn trên Internet. Chắc chắn rằng bạn muốn tên miền của mình không chỉ phù hợp với mục đích sử dụng mà còn phải dễ dàng tìm kiếm và phát triển được thương hiệu của mình. Để tên miền có ấn tượng và hiệu quả, có một số bí quyết sau bạn có thể tham khảo nhé:

- Tên miền phải dễ gõ địa chỉ.

- Tên miền nên ngắn gọn.

- Sử dụng từ khóa mô tả doanh nghiệp của bạn và các dịch vụ bạn cung cấp.

- Cố gắng chọn tên miền có ít biến thể nhất (ít gây nhầm lẫn).

- Dễ nhớ.

- Sử dụng đuôi tên miền phù hợp.

- Bảo vệ và xây dựng thương hiệu của bạn.

Khi đăng ký tên miền tôi phải làm những thủ tục gì?

Bước 1: Lựa chọn tên miền phù hợp.

Bước 2: Liên hệ với Nhà đăng ký Long Thịnh để được tư vấn thực hiện đăng ký tên miền.

Bước 3: Thực hiện thủ tục và hồ sơ đăng ký tên miền theo yêu cầu.

Bước 4: Nhà đăng ký Long Thịnh hoàn tất thủ tục đăng ký tên miền, tên miền sẽ được khai báo kích hoạt.

Bước 5: Nhà đăng ký Long Thịnh sẽ gửi hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác khác (như khai báo tên miền – DNS Hosting, cài đặt thông số Website, v,v…) để tên miền thực sự hoạt động trên mạng Internet.

Hồ sơ đăng ký tên miền bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” phải tuân theo mẫu do Nhà đăng ký Long Thịnh quy định tại trang thông tin điện tử thietkewebnhanh.vn và bắt buộc phải có các thông tin sau:

a. Đối với tổ chức:

- Thông tin về chủ thể: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, mã số thuế doanh nghiệp.

- Thông tin về người quản lý tên miền, người quản lý kỹ thuật, người thanh toán và người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền bao gồm: Tên, địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử, số CMND của người thay mặt tổ chức làm thủ tục đăng ký.

- Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

b. Đối với cá nhân:

- Thông tin về chủ thể: Tên, năm sinh, địa chỉ, số giấy chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, số điện thoại, hộp thư điện tử.

- Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền.

Tôi muốn đăng ký tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự có được không?

Tên miền cấp 2 có 1, 2 ký tự là những tên miền có giá trị cao, đang được xem xét đưa vào danh sách tên miền dành cho đấu giá. Hiện tại chưa có các quy định hướng dẫn triển khai liên quan đến nội dung này, do vậy, bạn chưa thể đăng ký những tên miềncấp 2 có 1, 2 ký tự.

Thủ tục đổi tên chủ thể tên miền thực hiện như thế nào?

Bạn cần thực hiện các thủ tục sau: Liên hệ với Nhà đăng ký quản lý tên miền của bạn để được hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục thay đổi tên chủ thể tên miền. Để có được thông tin liên hệ của Nhà đăng ký quản lý tên miền, bạn có thể sử dụng hệ thống tra cứu thông tin tên miền .vn cung cấp bởi VNNIC tại địa chỉ whois.vn. Nhà đăng ký sẽ hướng dẫn cho bạn các thủ tục với mục đích xác thực chủ thể tên miền để hỗ trợ bạn trong việc cập nhật thông tin.

Tôi được phép đổi tên chủ thể tên miền của mình trong trường hợp nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, các trường hợp được phép thay đổi tên chủ thể tên miền bao gồm:

1. Tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền;
2. Sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;
3. Tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp mà dẫn tới sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền;
4. Cá nhân thay đổi họ, tên theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thay đổi tên chủ thể tên miền có làm gián đoạn hoạt động của tên miền không?

Quá trình đổi tên chủ thể sẽ không làm ảnh hưởng đến hoạt động tên miền của bạn.

Tại sao tôi tên Lê Hà, muốn đăng ký tên miền hanoi.name.vn lại không được?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT, tên miền dưới “.name.vn” dành cho các tổ chức, cá nhân đăng ký theo tên gọi như tên đầy đủ, tên viết tắt, tên thương mại, tên bí danh… của tổ chức, cá nhân. Bạn tên là Lê Hữu Hà thì có thể đăng ký tên miền lehuuha.name.vn, leha.name.vn, ha1988.name.vn hoặc hamiu.name.vn (thì phải bổ sung phần giải trình lý do và ý nghĩa của tên miền -“hamiu” là tên bí danh, tên gọi ở nhà của bạn).

Tôi muốn đăng ký tên miền tin tức báo chí cần những thủ tục gì?

Theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT tên miền do tổ chức, cá nhân tự chọn để đăng ký, nhưng phải đáp ứng: “Không phải là tên miền có các cụm từ dễ gây nhầm lẫn là trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội nếu chủ thể đăng ký sử dụng không phải đối tượng được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, Giấy phép thiết lập mạng xã hội theo quy định của pháp luật”

Theo Quy định tại Điều 23 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP và khoản 7 Điều 1 Nghị định 27/2018/NĐ-CP, cá nhân không thuộc đối tượng được cấp phép hoạt động trang tin điện tử tổng hợp, báo chí, tin tức,…

Như vậy, chủ thể là cá nhân không thuộc đối tượng đăng ký tên miền tin tức; chủ thể là tổ chức đăng ký tên miền để cung cấp trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội, chủ thể có cam kết: đủ điều kiện là đối tượng được cấp phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội và sẽ hoàn tất các giấy phép theo quy định của pháp luật; Cam kết báo cáo lại tới Nhà đăng ký và VNNIC trước khi đưa tên miền vào hoạt động chính thức cho trang thông tin điện tử, mạng xã hội.

Câu hỏi về Chuyển nhượng quyền sử dụng (QSD) tên miền “.vn”

Câu hỏi 1: Văn bản pháp lý mới nhất quy định về chuyển nhượng QSD tên miền Internet?

Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet (Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg).

Câu hỏi 2: Những tên miền Internet nào được phép chuyển nhượng quyền sử dụng?

Tên miền đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 49 Luật Viễn thông, trừ các trường hợp sau:

- Tên  miền bảo vệ theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet

- Tên miền đang xử lý vi phạm, đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc đang bị tạm ngừng sử dụng

Câu hỏi 3: Số năm duy trì tên miền chuyển nhượng có được bảo lưu cho bên nhận chuyển nhượng hay không?

Khi thực hiện đăng ký lại tên miền chuyển nhượng, các mốc thời gian (ngày đăng ký và ngày hết hạn) của tên miền sẽ được bảo lưu. Việc duy trì tên miền là độc lập với nghiệp vụ chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền. Tuy nhiên, trong trường hợp tên miền chuyển nhượng gần hết hạn thì các bên tham gia chuyển nhượng lưu ý thực hiện gia hạn tên miền trước khi thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng để đảm bảo tên miền không bị tạm ngừng, thu hồi do hết hạn sử dụng trong quá trình xử lý chuyển nhượng.

Câu hỏi 4: Nếu đang trong quá trình chuyển nhượng mà tên miền bị hết hạn sử dụng thì xử lý thế nào?

Tên miền bị hết hạn sử dụng trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền là một trong các trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet phải dừng thực hiện (vi phạm Điểm B khoản 1 Điều 28 Quyết định số 16/2021/QĐ-TTg . Vì vậy các bên tham gia chuyển nhượng phải thực hiện nộp phí gia hạn và đảm bảo hiện trạng hoạt động bình thường của tên miền trong suốt quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet.