Đăng ký tên miền ngay

để xây dựng thương hiệu của bạn trên Internet

w w w.
Nguyên tắc đăng ký tên miền

Nguyên tắc đăng ký tên miền

  • Đăng ký tên miền được thực hiện theo nguyên tắc bình đẳng đăng ký trước được quyền sử dụng trước
  • Tên miền dễ nhớ, liên quan đến lĩnh vực hoạt động
  • Đặt tên miền ngắn gọn
  • Tên miền dễ đọc và không gây nhầm lẫn, khó viết sai chính tả
  • Đăng ký bao vây để bảo vệ thương hiệu
  • Tên miền phải xây dựng dựa trên khách hàng mục tiêu
  • Chủ thể tự chịu trách nhiệm tuân thủ quy định quốc tế & pháp luật nước sở tại
  • Chủ động nộp phí duy trì trước khi tên miền hết thời hạn sử dụng chịu trách nhiệm tên miền bị mất do hết hạn sử dụng mà không đóng phí