• Thiết kế website Trang chủ
 • »
 • Email Doanh nghiệp
 • Các giải pháp Email Server doanh nghiệp

  Email Pro #1

  • Dung lượng1GB
  • Địa chỉ Email1
  • Email forwarder1
  • Mail list0
  • Park domain0
  40.000 đ/ tháng

  Email Pro #2

  • Dung lượng5GB
  • Địa chỉ Email5
  • Email forwarder5
  • Mail list1
  • Park domain0
  100.000 đ/ tháng

  Email Pro #3

  • Dung lượng10GB
  • Địa chỉ Email20
  • Email forwarder20
  • Mail list2
  • Park domain0
  140.000 đ/ tháng

  Email Pro #4

  • Dung lượng20GB
  • Địa chỉ Email50
  • Email forwarder50
  • Mail list3
  • Park domain0
  230.000 đ/ tháng

  Email Pro #5

  • Dung lượng50GB
  • Địa chỉ Email100
  • Email forwarder100
  • Mail list10
  • Park domain2
  350.000 đ/ tháng

  Email Pro #6

  • Dung lượng100GB
  • Địa chỉ Email200
  • Email forwarder200
  • Mail list15
  • Park domain3
  510.000 đ/ tháng

  Email Pro #7

  • Dung lượng200GB
  • Địa chỉ Email300
  • Email forwarder300
  • Mail list20
  • Park domain5
  640.000 đ/ tháng

  Email Pro #8

  • Dung lượng250GB
  • Địa chỉ Email499
  • Email forwarder499
  • Mail list40
  • Park domain7
  820.000 đ/ tháng
  Tính Sẵn Sàng
  Quản lý phân quyền
  Hộp thư cao cấp
  An toàn bảo mật
  Địa chỉ IP sạch
  Hỗ trợ miễn phí
  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG WEBSITE
  Bạn nhập hoàn tất các thông tin sau để đăng ký sử dụng website.

  .thietkewebnhanh.vn

  CAPTCHA code