• Thiết kế website Trang chủ
 • »
 • Hosting
 • Dịch vụ Linux Hosting chuyên nghiệp tốc độ cao, lưu trữ website chuyên nghiệp

  START

  • Dung lượng1 GB
  • Băng thông25 GB
  • Địa chỉ Email5
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL1
  • Sub domain3
  • Addon Domain0
  53.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  STARTUP

  • Dung lượng2GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL3
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain1
  72.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  CÁ NHÂN

  • Dung lượng3GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL5
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain1
  115.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  CÁ NHÂN ++

  • Dung lượng4GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL7
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain3
  159.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  BÁN CHUYÊN NGHIỆP

  • Dung lượng6GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL9
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain5
  318.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  CHUYÊN NGHIỆP

  • Dung lượng8GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL15
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain10
  450.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  DOANH NGHIỆP

  • Dung lượng12GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL15
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain6
  535.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm

  THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

  • Dung lượng15GB
  • Băng thôngUnlimited
  • Địa chỉ EmailUnlimited
  • Tài khoản FTPUnlimited
  • My SQL20
  • Sub domainUnlimited
  • Addon Domain8
  650.000 đ/ tháng
  • Giảm 5% đăng ký >=02 năm
  • Giảm 15% đăng ký >=03 năm
  • Giảm 20% đăng ký >=04 năm
  • Giảm 25% đăng ký >=05 năm
  • Giảm 30% đăng ký >=10 năm
  Dịch vụ lưu trữ website tốc độ cao
  Máy chủ công nghệ mới nhất
  Cấu hình cực mạnh
  Hỗ trợ khách hàng 24/7
  ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG WEBSITE
  Bạn nhập hoàn tất các thông tin sau để đăng ký sử dụng website.

  .thietkewebnhanh.vn

  CAPTCHA code